<<
>>

Десмургія

АЛГОРИТМ 1. ПОВ'ЯЗКА НА ДОЛОННУ І ТИЛЬНУ ПОВЕРХНЮ КИСТІ

Підготувати Виконати дії Примітки
Бинта Хворого посадити.

1. Накладання пов’язки починати з першого фіксую­чого витка на зап’ястку.

2. Далі бинт провести по тильній поверхні кисті, пе­рекинути через основу пальців і знов повернутися на зап’ясток.

3. Такі вісімкоподібні витки повторити. Пов’язку закінчити фіксуючим витком на зап’ястку.

4. Накладання пов’язки на праву кисть починати з великого пальця, а на ліву кисть — з мізинця

Потреба в таких пов’язках виникає тоді, коли необхідно перев’язати кисть, залишивши вільни­ми пальці.

Таку пов’язку вико­ристовують боксери як бандаж під рука­вички


АЛГОРИТМ 2. ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗКИ ДЕЗО

Підготувати Виконати дії
Марлевий бинт за­вширшки 10 см, ватяну подушечку, присипку 3 тальком 1. Посадити пацієнта на стіл.

2. Покласти валик у пахвову ямку, руку зігнути в ліктьовому суглобі під прямим кутом, долоню щільно притиснути до тулуба.

3. 1-й тур: провести бинт циркулярно від здорової пахвової ямки по грудях через середину плеча, притискуючи його до грудної клітки і фіксуючи валик, повернутися по спині в здорову пахвову ямку.

4. 2-й тур: провести бинт навкіс по передній поверхні грудей на надпліч­чя ушкодженої руки.

5. 3-й тур: провести бинт по задній поверхні плеча, підхопити передпліч­чя і повернутись у здорову пахвову ямку.

6. 4-й тур: бинт провести по спині із здорової пахвової впадини на ушкод­жене надпліччя, потім по передній поверхні плеча, підхопити лікоть і по спині повернутись у здорову пахвову ямку.

7. Далі тури повторити. Кінець бинта зафіксувати шпилькою

АЛГОРИТМ 3. КОЛОСОПОДІБНА ПОВ'ЯЗКА НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ

Підготувати Виконати дії Примітки
Бинт 1. Посадити хворого.

2. Накладання висхідної колосоподібної пов’язки починають з першого фіксуючого витка на плечі біля пахвової ямки.

3. Далі бинт провести під пахвою на зовнішній бік плечового суглоба, огинаючи його і прямуючи на спину.

4. Потім провести через пахвову западину з іншого боку на груди, потім по передній поверхні грудної клітки — на передню по­верхню перев’язуваного плеча, довкола нього в пахвову ямку.

5. Далі сформувати вісімкоподібний виток з перехрестям на передній поверхні плеча

Використо­вується для прикриття плечового суг­лоба і пахвової ямки


АЛГОРИТМ 4. ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ НА ГОЛОВУ ПОВ'ЯЗКИ «ЧЕПЕЦЬ»

Підготувати Виконати дії Примітки
Бинт 1.
Посадити хворого

2. Взяти відрізок бинта завдовжки близько 1 м і симетрич­но накласти на тім’я. Попереду вушних раковин залиши­ти кінці, які вільно звисають з боків.

3. Іншим бинтом на рівні надбрівних дуг і потиличного горба накласти перший циркулярний тур.

4. При кожному подальшому турі робити петлю довкола вільного кінця, потім бинт завести на потилицю, перехо­дячи на інший бік голови, де знову робити петлю довкола вільного кінця, і по лобово-тім’яній ділянці перейти до протилежного вільного кінця бинта.

5. Подальші тури бинта змішувати на 1/3, формуючи пов’язку, що повністю закриває поверхню голови.

6. Кінець бинта зв’язати з одним із звисаючих кінців. Віль­ні кінці звисаючого бинта зав’язати ттід підборіддям

Накладається для фіксації перев’язуваль­ного матеріалу, для закриття рани

АЛГОРИТМ 5. ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ НА ГОЛОВУ ПОВ'ЯЗКИ «ШАПОЧКА ГІППОКРАТА»

Підготувати Виконати дії Примітки
Бинт 1. Посадити або покласти потерпілого.

2. 3 використанням одного бинта. 1-й виток накладають через лоб до потилиці посередині голови, потім послідовно зміщуючись в боки і закриваючи всю поверхню волосистої частини голови. Пов’язку фіксують кількома циркулярними турами, що накладають на рівні надочноямкових горбів спе­реду і під потиличним горбом іззаду.

3. 3 використанням двох бинтів. Одним накладають поз­довжні тури, як було описано вище, а іншим — циркулярні, фіксуючі тури.

4. Класичну пов’язку формують з двоголовкового бинта. Початкову ділянку бинта накладають на лоб, потім наклада­ють циркулярний, фіксуючий тур, а далі пов’язку формують так само, як з двох бинтів

Слугує для прикриття волосистої час­тини голови. Може накла­датись різни­ми способами

АЛГОРИТМ 6. ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ НА ГОЛОВУ ПОВ'ЯЗКИ «ВУЗДЕЧКА»

Підготу­

вати

Виконати дії Примітки
Бинт 1. Посадити хворого.

2. Перший циркулярний, фіксуючий тур накладають через лоб до потилиці на рівні надочноямкових горбів і під поти­личним горбом ззаду від здорового до ушкодженого боку.

3. Другий тур бинта проводиться до вуха на ушкодженому боці, навкіс спускається за ним, проводиться під потилич­ним горбом під вухом на здоровому боці, через підборіддя виводиться на ушкоджений бік (3-й тур) і прямує вгору.

4. 4-й тур— бинт проводиться вниз, прикриваючи вушну раковину на здоровому боці, проходить під підборіддям, закриває хворе вухо і повертається на тім’я.

5. 3 наступним туром бинт опускається вниз на здоровий бік, проходить уздовж заднього краю вушної раковини до по­тилиці, виводиться на ушкоджений бік, проводиться під нижньою щелепою, проходить під вухом на здоровий бік до потилиці.

6. Далі бинт знов проводиться під підборіддям і перед вухом на здоровому боці повертає на потилицю, звід ти — на під­боріддя і назад на тім’я

Слугує для при­криття бічних по­верхонь обличчя, скроневої ділянки, лоба або тімені, а також для фіксації нижньої щелепи і прикриття під­боріддя.

Хоча пов’язка однобічна, вона є майже симетрич­ною.

Складнощі, по­в’язані з її накла­данням, компен­суються її високою надійністю

АЛГОРИТМ 7. НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗКИ НА ОДНЕ ОКО

Підготу­

вати

Виконати дії Примітки
Бинт,

стерильну

серветку,

вату

Посадити хворого.

1. Перший тур бинта, тобто фіксуючий, накладають цир­кулярно довкола голови і закріплюють другим туром довкола голови.

2. Візьміть стерильну серветку, накладіть її на око, звер­ху накладіть вату.

3. Наступні тури бинта проходять над вухом із здорового боку і під вухом на стороні ушкодження, поступово закриваючи ушкоджене око.

4. Пов’язка закінчується циркулярним фіксуючим туром

Накладаючи пов’язку на праве око, бинт тримайте в правій руці і накладайте зліва на­право. При накладанні пов’язки на ліве око перекладіть бинт у ліву руку і пов’язку накла­дайте справа наліво

АЛГОРИТМ 8. НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗКИ НА ОБИДВА ОКА

Підго­

тувати

Виконати дії При­

мітки

Бинт, 1. Посадити хворого. Вушні
сте- 2. Після першого циркулярного тура довкола голови бинт проводять по ракови­
рильну тімені і навкіс спускають через лоб, закриваючи ліве око, під вухо. ни зали­
серветку, 3. На очні яблука перед закриттям ока бинтом необхідно накласти ватя- шаються
вату но-марлеві подушечки. відкри­
4. Продовжуючи тур, голову огинають під потиличним горбом і правим вухом, навкіс піднімаються вгору, закриваючи праве око.

5. Тури перехрещуються в ділянці перенісся.

6. Подальші тури поступово прикривають обидва ока.

7. Пов’язка закінчується циркулярним туром довкола голови на рівні очей

тими

АЛГОРИТМ 9. ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ ПРАЩОПОДІБНОЇ ПОВ'ЯЗКИ

Підготувати Виконати дії
Бинт,

ножиці

1. Посадити хворого.

2. Праіцоподібна пов’язка на ніс:

відрізати бинт необхідної довжини;

розрізати кінці бинта навпіл по довжині;

серединну, нерозрізану ділянку накласти на ніс;

обидва нижні кінці провести над вухом з обох боків і зав’язати їх на темені або над потиличним горбом, а верхні кінці провести під вухом і зав’язати під потиличним горбом.

3. Праіцоподібна пов’язка на підборіддя: накладається так само, як описано вище

8.


<< | >>
Источник: Усенко О.Ю., Білоус Г.В., Путинцева Г.Й.. Хірургія. 2010

Еще по теме Десмургія:

 1. ДЕСМУРГІЯ
 2. Питання для самоперевірки
 3. Визер В.А.. Лекции по терапии, 2011
 4. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ
 5. ЭКЗОГЕННЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ АЛЬВЕОЛИТЫ
 6. ЛЕЧЕНИЕ
 7. ХРОНИЧЕСКАЯ ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ
 8. ЛЕГОЧНЫЕ ЭОЗИНОФИЛИИ С АСТМАТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
 9. ЛИТЕРАТУРА
 10. БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
 11. КЛАССИФИКАЦИЯ БРОНХОЭКТАЗОВ
 12. ЛИТЕРАТУРА
 13. БОЛЕЗНЬ (СИНДРОМ) РЕЙТЕРА
 14. БОЛЕЗНЬ (СИНДРОМ) ШЕГРЕНА
 15. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.
 16. ЭТИОЛОГИЯ