<<
>>

Класифікація хірургічної інфекції

I. За походженням:

• внутрішньолікарняна;

• поза лікарняна.

II. За джерелом інфікування:

• екзогенна;

• ендогенна.

Мал.

40. Структурна схема теми «Хірургічна інфекція»

Мал. 41. Групи хірургічної інфекції

III. За характером збудника:

1. Неспецифічна:

• аеробна (стафіло- і стрептококова, колібацилярна, синьогнійна);

• анаеробна (клостридіальна, неклостридіальна);

• грибкова;

• змішана;

2. Специфічна:

• туберкульоз;

• сифіліс;

• актиномікоз.

IV. За клінічними проявами:

• гнійна;

• гнильна.

V. За клінічним перебігом:

• гостра;

• хронічна;

• латентна;

• атипова.

VI. За поширенням:

• місцева;

• прогресуюча (інвазивна);

• генералізована (сепсис).

VII. За локалізацією:

• захворювання м’яких тканин (шкіра, підшкірна жирова клітковина);

• захворювання кісток і суглобів;

• захворювання органів грудної клітки;

• захворювання органів черевної порожнини;

• захворювання головного мозку і його оболон.

VIIL Групи хірургічної інфекції (мал. 41).

Загальні заходи з профілактики хірургічної інфекції

1. Надання ПМД при травмах і правильне транспортування постраждалого.

2. Боротьба з травматизмом на виробництві і в побуті, правильне і своєчасне лі­кування гнійних процесів і догляд за хворими.

3. Лікування цукрового діабету та інших хронічних захворювань, які сприяють розвитку гнійних захворювань (фурункули).

4. Обмеження відвідин хворих гнійного відділення.

5. Ретельна дезінфекція в дезкамері всієї постільної і натільної білизни хворих.

6. Систематичне прибирання і дезінфекція приміщення гнійного відділення (дез­інфекція суден, сечоприймачів тощо).

7. Спалювання відпрацьованого перев’язувального матеріалу.

8. Робота в гнійній перев’язувальній у масках і гумових рукавичках, які після кожної перев’язки піддають обробленню.

9. Рукави халата мають бути заправлені під рукавички.

10. Суворе дотримання правил асептики.

Гостра гнійна інфекція — це гострий запальний процес різної локалізації і характеру, спричинений гноєтворною мікрофлорою. Для її розвитку необхідна на­явність трьох елементів:

1. Збудник інфекції (місце і спосіб проникнення мікроорганізму в тканини хво­рого):

Staphilicoccus aureus Pseudomonas aeruginosa Eishrichia coli Enterococcus Enterobacter Streptococcus Proteus vulgaris Pneumococcus

Збудники інфекції характеризуються стійкістю до традиційних засобів, що ус­кладнює лікування гнійних захворювань. Важливу роль у перебігу гнійної хірур­гічної інфекції відіграють біологічні особливості мікроорганізмів: інвазивність, токсичність і вірулентність.

2. Макроорганізм з його реакціями — місцевими і загальними, захисними і пато­логічними:

3. Вхідними воротами найчастіше є ушкодження шкіри і слизових оболонок — різні види випадкових ран. Проникнення інфекції можливе і через забиття, подряпини, потертості, укуси. Крім того, мікроорганізми можуть проникати через протоки сальних і потових залоз. Наявні в організмі осередки інфекції також можуть стати причиною розвитку інфекції (ендогенний шлях інфіку­вання).

Швидкому поширенню мікроорганізмів сприяють велика кількість некротич­них тканин у ділянці вхідних воріт, порушення кровообігу, переохолодження. Міс­цеві імунологічні особливості тканин також впливають на частоту виникнення і тяжкість перебігу гнійних процесів.

<< | >>
Источник: Усенко О.Ю., Білоус Г.В., Путинцева Г.Й.. Хірургія. 2010

Еще по теме Класифікація хірургічної інфекції:

 1. ПРОФІЛАКТИКА ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ
 2. Профілактика хірургічної інфекції
 3. Організація хірургічної допомоги в Україні
 4. Профілактика інфекції при імплантації
 5. Профілактика повітряно-крапельної інфекції
 6. Інструкція з профілактики та ліквідації реовірусної інфекції птиці
 7. Профілактика контактної інфекції
 8. Класифікація родини CALICIVIRIDAE
 9. Класифікація вірусів по тропізму
 10. Класифікація родини FLAVIVIRIDAE
 11. Класифікація родини RETROVIRIDAE
 12. Класифікація родини CORONAVIRIDAE
 13. Класифікація родини RHABDOVIRIDE
 14. Класифікація міжособистісних конфліктів
 15. СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА ВІРУСІВ ХРЕБЕТНИХ.
 16. Класифікація, клініка та діагностика ком
 17. Класифікація та коротка характеристика кровозамінників
 18. Препарати тетрацикліну. Класифікація. Застосування
 19. Класифікація навчання