<<
>>

Компоненти і препарати крові

Цілісна кров.

1. Свіжоцитратна донорська кров використовується в найближчі 1—2 год після взяття у донора. За ефективністю переливання такої крові аналогічне пря­мому переливанню крові; застосовується при порушеннях системи згортання крові реципієнта.

2. Консервована донорська кров заготовлюється на одному з консервуючих роз­чинів, термін придатності такої крові 21—35 днів залежно від консерванту. Протягом усього терміну зберігання підтримується здатність еритроцитів транспортувати кисень.

3. Аутологічна кров застосовується у вигляді аутогемотрансфузії (заздалегідь за­готовлена власна кров реципієнта) і реінфузії (повернення хворому власної крові, яка вилилася в серозні порожнини або операційну рану).

Компоненти крові.

1. Еритроцитна маса — термін зберігання 21 день; застосовується при анемії внаслідок крововтрати, кровотечах з метою поліпшення киснево-транспортної функції еритроцитів.

2. Лейкоцитна маса — трансфузійне середовище з високим вмістом лейкоцитів і домішкою еритроцитів, торомбоцитів і плазми. Основна функція — фагоцитоз мікробів і корекція імунодепресії різного генезу. Лейкоцитну масу застосову­ють або свіжозаготовлену, або з терміном зберігання не більше 1 доби. Пока­занням є лейкопенія менше 1,5 • 109/л, імунодефіциті стани при гнійно-сеп­тичних ускладненнях.

3. Тромбоцита маса — це плазма, збагачена тромбоцитами. Показаннями вва­жають тромбоцитопенічний синдром, ДВЗ-синдром, застосування з гемоста­тичною метою при кровотечах.

4. Плазма— рідка частина крові, до складу якої входять білки, ліпопротеїди, фермент, гормони, вітаміни та інші біологічно активні речовини. Показан­нями є ДВЗ-синдром, масивна крововтрата, опікова хвороба, гнійно-септичні стани, коагулопатії.

Препарати крові.

І. Препарати комплексної дії.

• Альбумін— білок плазми, що синтезується в печінці. Виконує транспортну і дезінтоксикаційну функцію, підтримує колоїдно-осмотичний тиск плазми. Розчини альбуміну готують з донорської плазми і плацентарної сироватки. Випускається у вигляді 5 %, 10 %, 20 % розчину. Термін зберігання 5 років. Застосовують для поповнення ОЦК при кровотечі, плазмаферезі, при захворю­ваннях, які супроводжуються гіпоальбумінемією, при опіковій хворобі, гнійно-септичних процесах, при інфекційних захворюваннях і отруєннях.

Протеїн — 4,3—4,8 % ізотонічний розчин білків людської плазми. Складаєть­ся з альбуміну (80 %) і глобулінів (20 %), а також еритропоетичних активних речовин. Показання ті самі, що і для альбуміну; крім того, протеїн має антианемічну дію.

II. Коректори системи гемостазу.

• Кріопреципітат містить антигемофільний глобулін (VIII фактор), фібриноген, фібриностабілізувальний фактор (XIII фактор). Показаний для запобігання і лікування кровотеч при гемофілії А, хворобі Віллебранда.

Протромбіновий комплекс є білковою фракцією крові з високим вмістом II, VII, IX і X факторів згортання крові. Уводиться з гемостатичною метою хворим з гіпопротромбінемією, гемофілією.

Фібриноген містить однойменний білок, який отримують з плазми крові. По­казаний у випадках вираженої гіпо- й афібриногенемії, при підвищеній фібринолітичній активності.

Тромбін містить однойменну речовину, невелику кількість тромбопластину і хлориду кальцію. Показаний для місцевого застосування при спиненні капі­лярних кровотеч з різних органів, при поверхневих ушкодженнях, оператив­них втручаннях на паренхіматозних органах.

Гемостатична губка виготовляється з плазми крові людини, є сухою пористою масою, що добре поглинає вологу. Застосовується при кровотечах з паренхіма­тозних органів, ушкоджених тканин, кісток черепа при трепанації. Фібринолізин — препарат фібринолітичної дії. Механізм дії полягає в розчи­ненні згустку крові завдяки протеїнолітичному розщепленню фібрину.

III. Препарати імунологічної дії.

З фракції глобулінів отримують імунологічно активні препарати: глобуліни (імуноглобуліни), антитіла. Імунізація дає змогу отримати високоефективні гло­буліни спрямованої дії: антистафілококовий, антирезусний, протиправцевий, протигрипозний тощо.

<< | >>
Источник: Усенко О.Ю., Білоус Г.В., Путинцева Г.Й.. Хірургія. 2010

Еще по теме Компоненти і препарати крові:

 1. Кров, її компоненти та препарати
 2. КОМПОНЕНТЫ И ПРЕПАРАТЫ КРОВИ
 3. Компоненты и препараты крови
 4. Источники получения компонентов и препаратов крови
 5. Засоби, що впливають на згортання крові
 6. Переливання крові
 7. Правила переливання крові
 8. Визначення групи крові за допомогою цоліклонів
 9. Дія перелитої крові на організм реципієнта
 10. Ускладнення при переливанні крові
 11. Визначення груп крові простою реакцією
 12. ЗВ'ЯЗОК ГРУПИ КРОВІ ЛЮДИНИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ її РАЦІОНУ
 13. ГЛАВА 11. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ
 14. Акмеологические компоненты аутопсихологической деятельности
 15. Акмеологические компоненты аутопсихологической деятельности