Задать вопрос врачу онлайн
Запись на прием к врачу

Клінічна смерть у стаціонарі

Найчастіші причини первинної зупинки серця:

а) гостра серцева недостатність (ішемічна хвороба серця, ін­фаркт міокарда, порушення серцевого ритму, раптова коронар­на смерть);

б) гостра обструкція магістральних судин (тромбоемболія ле­геневої артерії);

в) гострий значний дефіцит об’єму циркулюючої крові (синд­ром масивних крововтрат, виражена гіпогідратація);

г) раптове падіння тонусу судин (гостра недостатність наднир­кових залоз, анафілактичний шок, токсикогенний колапс при гострих отруєннях, ортостатичний медикаментозний колапс).

Найчастіші причини смерті при первинній дихальній недостатності:

а) обструкція дихальних шляхів (коренем язика, блювотни­ми масами, сторонніми тілами);

б) пригнічення діяльності дихального центру (наркотичними аналгетиками, анестетиками);

в) порушення біомеханіки дихання (судомні стани, міастенічний синдром, напружений пневмо-гемоторакс);

г) рестриктивні розлади (масивні пневмонії, синдром шоко­вих легень, гемо-пневмоторакс).

Найчастіші причини первинної мозкової смерті: гострі су­динні ушкодження головного мозку (субарахноїдальні крововили­ви, геморагічні, ішемічні інсульти), синдром вклинення мозку.

В умовах стаціонару за хворими, в яких існує загроза рапто­вої смерті, медичний персонал повинен здійснювати постійний нагляд (моніторингування життєвих функцій). При зсуві пара­метрів життєдіяльності за межі компенсації проводять корегую­чу інтенсивну терапію.

Клінічна смерть, як несподіване ускладнення, в лікарні пови­нна бути винятковим випадком. Медичний персонал завжди повинен бути спроможним надати негайну реанімаційну допомогу.

Перелік необхідної апаратури, інструментів та меди­каментів для реанімації

1) ручний портативний дихальний апарат (апарат ШВЛ);

2) централізована подача кисню (балони з киснем);

3) електровідсмоктувач з набором катетерів;

4) електрокардіограф, дефібрилятор, тонометр;

5) роторозширювач, язикотримач, затискачі;

6) набір лицевих масок та повітропроводів;

7) ларингоскоп з набором інтубаційних трубок;

8) набір голок для пункції серця та конікотомії;

9) розчини адреналіну гідрохлориду, атропіну сульфату, гід­рокарбонату натрію, лідокаїну гідрохлориду, кортикостероїдів, гемодинамічних інфузійних середників, кристалоїдів;

10) одноразові системи для вливань, внутрішньосудинні ка­тетери, шприци різних ємностей;

11) серветки, бинти, розчини антисептиків.

Особливості надання реанімаційної допомоги у стаціонарі.

Як правило, в лікарні хворий помирає найчастіше в ліжку.

1. Для забезпечення твердої поверхні (лише в цьому випад­ку масаж серця буде ефективним!) під спину хворого не­гайно підкладають спеціально заготовлений щит (бильце від функціонального ліжка), або хворого зсувають на край ліжка, на раму, чи кладуть його на підлогу.

2. Тривалість проведення першої стадії реанімації повинна бути мінімальною; уже через 5 - 7 хвилин необхідно надавати спеціалізовану медичну допомогу. Це положення часто визначає ефективність реанімації.

3. При первинній зупинці кровообігу (фібриляції серця), діаг­ностованій протягом перших 20 - 30 секунд, доцільно здійс­нити “прекордіальний удар” - енергійно вдарити кулаком по середині груднини. В деяких випадках така “механічна дефібриляція” відновлює синусовий ритм і діяльність серця.

4. При обструкції верхніх дихальних шляхів (тотальний ларингоспазм, ларингостеноз, попадання у голосову щілину стороннього тіла) для відновлення прохідності дихальних шля­хів іноді необхідно здійснити конікотомію або трахеостомію.

Прогноз реанімації найбільш сприятливий при первинній зу­пинці дихання, найнесприятливіший - при первинній мозковій смерті.

<< | >>
Источник: Ковальчук Л.Я. та ін.. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. 2003

Еще по теме Клінічна смерть у стаціонарі:

 1. Клінічна характеристика захворювань, що входять в групу ГРВЗ
 2. Таинство жизни и смерти. Теоретические осмысления проблемы смерти и умирания
 3. ТРЕБОВАНИЯ МКБ-10 ПО КОДИРОВАНИЮ ПРИЧИН СМЕРТИ И ОФОРМЛЕНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ
 4. Основные понятия: критическое состояние, непосредственная причина смерти, терминальное состояние, механизм смерти
 5. Теоретические основы врачебной деятельности. Теория диагноза и врачебная констатация смерти. Признаки смерти ипосмертные изменения. Вскрытие.
 6. Смерть и Я
 7. Свидетельство о смерти
 8. Классификация смерти
 9. Признаки смерти
 10. Смерть мозга
 11. Клиническая смерть
 12. Внезапная смерть у детей