<<
>>

Осмолярність та її значення для гомеостазу

Водні сектори організму (внутрішньоклітинний та позаклі­тинний) розділені напівпроникною мембраною - клітинною оболонкою. Крізь неї вода легко проникає з одного сектора в ін­ший згідно з законом осмосу.

Осмос - переміщення води з розчину з низькою концентрацією крізь напівпроникну мембра­ну у більш концентрований розчин.

Осмолярність — концентрація кінетично активних час­точок в 1 літрі розчину (води). Вона вимірюється одиницями - міліосмолями на літр (мосм/л). В нормі осмолярність плаз­ми, міжклітинної та внутрішньоклітинної рідини однакова і ста­новить 285-310 мосм/л. Ця величина є однією з найважливі­ших констант організму, що забезпечує збереження життя. Адже зміна осмолярності в одному з секторів неминуче призводить до перерозподілу води, яка переходитиме в сектор з вищою осмолярністю. Відповідно виникне надмір води (гіпергідратація) у даному секторі із зневодненням іншого сектора. Так, напри­клад, при травмуванні тканин 'їхні клітини руйнуються. Тут зро­стає концентрація осмотично активних часточок, тому сюди ди­фундує вода, що й спричинює набряк тканин. Інший приклад: надмірна втрата електролітів плазми супроводжується знижен­ням її осмолярності. Осмолярність же клітин залишається на попередньому рівні (в нормі). Тому вода поступає з судинного русла в міжклітинний простір, звідтіля - в клітини, викликаючи їх набряк.

При осмолярності плазми осмометром. Дія приладу базується на різних температу­рах замерзання дистильованої води та плазми. Причому, чим більше молекул та інших дріб­них часточок міститься в плаз­мі (тобто, чим вища 'її осмоляр­ність), тим нижча температура її замерзання.

Осмолярність плазми можна обчислити за формулою:

Осм = 1,86'Na + Гл.+ Сеч. + 10, де Осм - осмолярність плазми, мосм/л;

Na -вміст іонів натрію в плаз­мі, ммоль/л;

Гл. - вміст глюкози, ммоль/л; Сеч. - вміст сечовини в плазмі, ммоль/л.

Судячи із наведеної формули, найважливішою речовиною, що визначає осмолярність плазми та впливає на розподіл води в організмі, є натрій. В нормі концентрація натрію плазми стано­вить 136-144 ммоль/л.

Порушення водно-сольового балансу може бути зумовлено зовнішніми втратами води та солей, їх недостатнім чи надмірним надходженням в організм або патологічним розподілом між вод­ними секторами.

<< | >>
Источник: Ковальчук Л.Я. та ін.. Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів. 2003

Еще по теме Осмолярність та її значення для гомеостазу:

 1. Значение лихорадки для организма
 2. Значение аппетита для выживания...
 3. ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
 4. Печаль детства и ее значение для психиатрии
 5. ЗНАЧЕНИЕ ГРУПП КРОВИ ДЛЯ ПРАКТИКИ
 6. Значення води для організму, її обмін
 7. Основные пищевые вещества и их значение для организма
 8. Размер имеет значение, но не для всех
 9. Значение витаминов для здоровья и развития детей
 10. «Значение акмеологии для развития теории психологии элит»
 11. Значение лечебной физкультуры для недоношенных детей
 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГИКИ
 13. Значение простагландинов для сосудисто-тромбоцитарного гемостаза
 14. Лимфаденоидное глоточное кольцо, его значение для организма
 15. Раскрытие секрета жизни – значение для медицины и онкологии
 16. ВОПРОС – ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
 17. Новорожденность Безусловные рефлексы и их значение для развития ребенка.
 18. Значение душевного покоя матери для здоровья плода
 19. Значення ігрових предметів для забезпечення уявної ситуації у грі
 20. Дыхательная функция носа. Значение носового дыхания для организма