<<
>>

. Об'єкт валеології

Об'єктом науки є предмет, на який спрямована її активність. У медицині об'єктом є хвороба людини та середовище якому проходить життєдіяльність індивіда. Здорова людина не потрапляє у поле зору лікаря. Саме тому процес зниження рівня здоров'я, формування передхвороби і початкових (недемонстративних) форм захворювання відбувався без контролю лікаря, без активних заходів із попередження розвитку хвороби. Тому головним об'єктом валеології є здорова людина та людина, яка знаходиться у "третьому" стані.

Завдяки валеології потрібно виявляти людей зі зниженим рівнем здоров'я та використовувати методи оздоровлення з метою вивести їх за межі "третього" стану. Такі дії можна охарактеризувати як ідеальний варіант первинної профілактики.

Валеологічні засоби можливо використовувати і в разі виникнення хвороби, щоб досягти кращого використання резервів організму, відновлення його здатності до саморегуляції та покращення стану здоров'я — це буде вторинна профілактика хвороби.
<< | >>
Источник: Грибан В.Г.. Валеологія. 2011

Еще по теме . Об'єкт валеології:

 1. Методологічні основи валеології. Об'єкти валеології, задачі,напрямки розвитку.
 2. Предмет валеології
 3. Особистість, індивідуальність, суб'єкт
 4. Об’єкти біотехнології
 5. Радіобіологія як наука, її об’єкти вивчення
 6. ПРЕДМЕТ, МЕТА, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕ ПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ
 7. СИСТЕМИ, ОБ’ЄКТИ, ПРИНЦИПИ, СУБСТРАТИ ТА ПРОДУКТИ БІОТЕХНОЛОГІЇ.
 8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ ВАЛЕОЛОГІЇ
 9. РОЗВИТОК ВАЛЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. АНТРОПОКОСМІЗМ М. ХОЛОДНОГО
 10. Заходи щодо зниження рівня нагромадження радіонуклідів в об’єктах ветеринарного нагляду
 11. Внесок в розвиток валеології українських вчених
 12. Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003
 13. ПОНЯТТЯ ПРО ВАЛЕОЛОГІЮ. ОБ'ЄКТ, МЕТОД ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ