<<
>>

ОСНОВНІ ВИДИ ПЛАНІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ

Залежно від терміну виконання у ветеринарній практиці плани по­діляються на: перспективні, поточні та оперативні.

Перспективними є ті плани, які складають на тривалі терміни — від 2-х до 5-ти років, а саме:

— оздоровлення господарств або регіонів від хронічних інфекцій­них (туберкульозу, бруцельозу, лейкозу, лептоспірозу тощо) або пара­зитарних (фасціольозу, піроплазмідозів тощо) хвороб;

— підготовка кадрів та підвищення їх кваліфікації;

— розвиток мережі ветеринарних установ;

— матеріально-технічне забезпечення і фінансування ветеринарних заходів;

— розвиток ветеринарної науки, впровадження її досягнень та пе­редового досвіду у виробництво.

Перспективні плани, що включають фінансування, будівництво, матеріально-технічне забезпечення, обов’язково мають бути узгоджені з відповідним бюджетом (державним, обласним або районним).

Поточні (річні) плани ветеринарних заходів розробляють на один рік, при цьому показують виконання роботи щоквартально, або помі­сячно. Складають такі плани керівники ветеринарної медицини держа­вних установ і господарств різних форм власності. До поточних планів належать:

— план ветеринарно-профілактичних і протиепізоотичних заходів;

— план ветеринарно-санітарних заходів;

— план профілактики незаразних хвороб тварин;

— план пропаганди ветеринарних знань;

— план ліквідації хронічних заразних хвороб тварин (у разі виник­нення захворювання вперше);

— план будівництва і ремонту ветеринарних об’єктів;

— план підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної меди­цини;

Додатково до цих планів щорічно складають плани матеріально-технічного забезпечення.

Оперативні плани ветеринарних заходів розробляють спеціалісти ветеринарної медицини на певний календарний термін (1 або 2— 3 міс.). Такими планами є:

— план ліквідації гострих інфекційних захворювань;

— календарний план роботи лікаря (установи) на квартал або мі­сяць.

<< | >>
Источник: Корнієнко Л. М., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М.. Планування ветеринарних заходів. 2010

Еще по теме ОСНОВНІ ВИДИ ПЛАНІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ:

 1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПЛАНІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ
 3. ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ
 4. Основні види порушень зовнішнього дихання
 5. ПЛАН ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ
 6. ПЛАН ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ
 7. Основні етапи планування і проведення заходів морально-психологічне забезпечення виконання завдань бойового чергування
 8. Корнієнко Л. М., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М.. Планування ветеринарних заходів, 2010
 9. Види хірургічних втручань
 10. ПЛАН ЗАХОДІВ З ПРОФІЛАКТИКИ НЕЗАРАЗНИХ ХВОРОБ
 11. ПЛАН ЗАХОДІВ З ЛІКВІДАЦІЇ ЗАРАЗНИХ ХВОРОБ ТВАРИН
 12. Види перев'язувального матеріалу
 13. Види культивування
 14. Види пухлин
 15. Методика планування та організації виконання запланованих заходів
 16. Утоплення, його види; реанімація потерпілих
 17. Международные ветеринарные организации и международное сотрудничество ветеринарной службы Республики Беларусь
 18. Види учіння та структура учбової діяльності учнів
 19. ВИДИ ТА ФОРМИ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ