<<
>>

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПЛАНІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ

Складаючи плани ветеринарних заходів, необхідно врахувати на­ступне:

— ветеринарні заходи, передбачені відповідними планами, повинні сприяти виконанню загальнодержавних і внутрішньогосподарських планів розвитку тваринництва;

— дані ветеринарної статистики за декілька років;

— плануванню повинні передувати критична оцінка стану ветери­нарного обслуговування тваринництва та ефективності проведення за­ходів за минулі роки;

— усі види робіт, передбачені планами, мають бути конкретними, мати кількісне вираження і календарні терміни виконання;

— плани ветеринарних заходів повинні бути реальними, а саме: всі заходи, передбачені планами, потрібно забезпечити ресурсами й відпо­відними матеріально-технічними засобами і кадрами;

— завжди необхідно враховувати ветеринарно-санітарний і епізоо­тичний стан господарства;

— усі профілактичні, лікувальні та оздоровчі ветеринарні заходи повинні враховувати їхню економічну цілеспрямованість;

— плануючи заходи з ліквідації захворювання, слід враховувати об’єктивні закономірності прояву хвороби у цій природно-економічній зоні країни.

Аналіз порядку складання та затвердження планів в окремих райо­нах і областях країни показав різні методичні підходи у цій справі. Це зумовлено відсутністю типового положення про планування ветеринарних заходів, або єдиних методичних підходів. Встановлено, що ефек­тивність планових ветеринарних заходів значно коливається навіть у тих господарствах (районах, областях), які знаходяться приблизно в однакових умовах. Однією з причин незадовільного стану ефективнос­ті ветеринарних заходів є низький рівень їх наукового обґрунтування, планування ветеринарних заходів зверху донизу за шаблоном тощо.

<< | >>
Источник: Корнієнко Л. М., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М.. Планування ветеринарних заходів. 2010

Еще по теме ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПЛАНІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ:

 1. ОСНОВНІ ВИДИ ПЛАНІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ
 3. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога
 4. ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ
 5. ПЛАН ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ
 6. ПЛАН ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ
 7. Основні етапи планування і проведення заходів морально-психологічне забезпечення виконання завдань бойового чергування
 8. Корнієнко Л. М., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М.. Планування ветеринарних заходів, 2010
 9. Антигенні діагностикуми, характеристика, вимоги
 10. Вимоги до векторів
 11. Вимоги щодо продуцентів-мікроорганізмів
 12. Вольова готовність дитини виконувати вимоги школи
 13. ПЛАН ЗАХОДІВ З ПРОФІЛАКТИКИ НЕЗАРАЗНИХ ХВОРОБ
 14. Методика планування та організації виконання запланованих заходів
 15. ПЛАН ЗАХОДІВ З ЛІКВІДАЦІЇ ЗАРАЗНИХ ХВОРОБ ТВАРИН
 16. Международные ветеринарные организации и международное сотрудничество ветеринарной службы Республики Беларусь
 17. Методика проведення заходів МПЗ командно-штабного тактичного навчання
 18. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ