<<
>>

Синтез вірусних білків

В основі цього синтезу лежить той же механізм, що і при синтезі білка в нормальних клітках. Синтез вірусоспецифічного білка залежить від синтезу вірусної іРНК, але і впливає на нього: якщо синтез білка порушений, відбувається перевиробництво утворених іРНК у місцях її синтезу і гальмується подальший її синтез.
Вірусні білки в процесі інфекції синтезуються в надлишковій кількості, чим потрібно для утворення інфекційного вірусу. Наприклад, у клітинах, інфікованих вірусами герпесу, у вірусне потомство включається тільки близько 35% від загальної маси вірусоспецифічних білків, синтезованих у клітинах.

У більшості вірусів синтез білків здійснюється в цитоплазмі; щодо ядерної локалізації синтезу білків деяких вірусів існують сумніви. Відомо, що вірусні білки можуть синтезуватися в одних структурах, а накопичуватися — в інші. Механізми, відповідальні за міграцію вірусних білків у ядро, не з'ясовані. Відомо лише, що відсутність аргініну в середовищі призводить до придушення міграції структурних білків вірусу герпесу від місця їх синтезу (цитоплазми) до місця зборки віріонів (ядра), хоча синтез ДНК і білка вірусу не порушений. На різних стадіях інфекційного циклу можуть переважно утворюватися то одні, то інші групи вірусоспецифічних білків. Швидкість їх регулюється або на рівні транскрипції (з утворенням іРНК), або на рівні трансляції (зчитування іРНК на рибосомах). У зараженій клітині непропорційно накопичуються іРНК із різних вірусних генів. Механізм цієї непропорційності закладений у самій вірусній частці. Цей же механізм визначає різну ефективність утворення різних білків. Стандартна вірусна частка містить одну молекулу РНК і до 10000 молекул білків. Крім структурних білків, у зараженій клітині синтезуватися і неструктурні білки.

Поряд із синтезом білків у клітині при репродукції вірусу грипу відбувається синтез і вуглеводних ланцюгів, що входять до складу глікопротеїдів. Приєднання вуглеводів здійснюється за допомогою трансфераз, які є клітинними ферментами. Синтез ліпідів також здійснюється клітиною. Вірусна оболонка формується при включенні ліпідів із плазматичної мембрани клітини-хазяїна. Синтез вірусних нуклеїнових кислот і вірусоспецифічних білків відбувається майже одночасно і не менш чим на годину випереджає дозрівання вірусних часток.
Задать вопрос врачу онлайн
<< | >>
Источник: Ташута С.Г.. Загальна вірусологія. 2004 {original}

Еще по теме Синтез вірусних білків:

 1. Вихід вірусних часток із клітини
 2. ПАТОГЕНЕЗ ВІРУСНИХ ХВОРОБ
 3. СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ВІРУСНИХ ХВОРОБ ТВАРИН
 4. Кодування синтезу білкових молекул
 5. Вірусний синусит каченят
 6. Хронічний вірусний параліч
 7. Вірусний гепатит каченят
 8. Вірусний ентерит гусенят
 9. Нарушение синтеза белков
 10. Вірусний артеріїт коней
 11. Нарушение синтеза белков
 12. ХІМІОТЕРАПІЯ ВІРУСНИХ ХВОРОБ
 13. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
 14. СИНТЕЗ БЕЛКА В КЛЕТКЕ
 15. Виготовлення вірусних антигенів- діагностикумів.
 16. Нарушение синтеза и расщепления гликогена
 17. Вірусна геморагічна септицемія лососевих риб