Перехід від засвоєння лексики до засвоєння граматикиУ ранньому віці відбувається перехід від засвоєння лексики до оволодіння правилами граматики.

Стрімко та стрибкоподібно збагачується лексичний запас, у ньому виникають дієслова, згодом – прикметники.
Стимулює цей процес предметна діяльність дитини у співпраці із дорослим. Діючи з різними предметами, розширюючи коло предметів, які стають об’єктами дій дитини у 2 роки, вона задає численні питання про назви предметів, запам’ятовує їх та включає до свого активного словника.

Одразу після року активізується процес наслідування, в якому зразком виступає мовлення дорослого. Дитина, яка набагато краще розрізняє фонеми мови та вміє їх відтворювати, активно наслідує цілі висловлення дорослого. При цьому виявляються комбінаторні якості дитини: вона переставляє слова у фразах, які наслідує, додає в них свої слова тощо.

Вибух у наслідуванні мовлення дорослого відбувається на основі вдосконалення здатності дитини розуміти його. Цьому сприяє розвиток фонематичного слуху в дитини. Малюк прагне сприймати не просто уривки мовлення дорослого, а зв’язні тексти, які вже може зрозуміти. На основі читання дорослим творів дитячої літератури вдосконалюється процес слухання, який у свою чергу виступає засобом формування емоційно-вольової та пізнавальної сфер малюка. Малюк уважно слухає, зосереджуючись на змісті, переживає разом із героями. Найбільш доступні для розуміння дитини невеликі за обсягом твори на теми добре знайомих їй ситуацій, людей (про бабусю, мама, батька, сестричку).

Слухання зв’язних текстів сприяє не просто розширенню лексичного запасу дитини, але й якісному переходу до засвоєння граматичної будови мовлення на 2 році життя.
Процес цей розпочинається зі спроб дитини самій побудувати у спілкуванні словесні конструкції – речення. Спочатку дитина не вміє поєднувати слова між собою у реченні,

функцію останнього відіграє окреме слово, супроводжуване жестами та мімікою. Дитина зі словом «дай» тягнеться до ляльки, і оточуючі розуміють: малюк просить дати іграшку. До 2-х років з’являються перші речення з двох (іноді більше) слів, поєднаних між собою лише змістом, а не граматично: «Коля, бах!», що означає «Коля впав». При цьому дитина називає себе у 3-й особі.

Нарешті з’являються речення, де слова поєднані граматично (у дитини 2-3 років). Перший спосіб граматичного зв’язку – узгодження слів за допомогою закінчень. Згодом дитина використовує службові слова – частки, сполучники, прийменники.

ВИСНОВКИ щодо особливостей розвитку мовлення в ранньому віці:

– розвиток мовлення зумовлений ситуативно-діловою формою спілкування з дорослим, у якій спілкування опосередковане предметними діями;

– формуються такі форми активного мовлення як ситуативна та описова;

– складається комунікативна, узагальнююча, регулятивна функції мовлення;

– стрімко зростає лексичний запас (назви предметів і осіб, слова на позначення дії, переживання, вимог, пропозицій, бажань);

– формується слухання і розуміння літературних творів, розповідей дорослого, що збагачує кругозір дитини й допомагає засвоїти соціальний досвід;

– починається засвоєння граматичної будови мови.
Задать вопрос врачу онлайн
<< | >>
Источник: Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія. 2012

Еще по теме Перехід від засвоєння лексики до засвоєння граматики:

 1. Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів
 2. Засвоєння всіх сторін мови та функцій мовлення
 3. Засвоєння нових форм та функцій мовлення
 4. Перехід від зовні зумовленої моральної поведінки до свідомої
 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ МОРФОЛОГИИ (ЛЕКСИКИ)
 6. Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей в онтогенезе
 7. Додаток 3. Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.93 р.
 8. Методи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань
 9. Вікова періодизація психічного розвитку дитини від народження до закінчення школи
 10. Вітаміни (від vita — життя)
 11. Додаток 2. Наказ МОЗ України № 525 від 19.07.2008 р.
 12. Роль материнських антитіл в захисті організму від вірусів
 13. Залежність фармакотерапевтичних ефектів від екзогенних факторів
 14. Додаток 1. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.
 15. Інструкція з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу
 16. Залежність здоров'я людини від стану хребта
 17. Залежність фармакотерапевтичних ефектів від ендогенних факторів
 18. Інструкція про заходи з профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу
 19. Мінеральні речовини (від minera - - руда)
 20. Психічний розвиток дитини від 3 до 7 років