<<
>>

Взаємозв’язок трудової діяльності та гри дошкільникаОцінка важливої ролі трудової діяльності дошкільника пов’язана з її значущістю, насамперед, для розвитку особистості дитини. Результати праці дошкільника самі по собі не відзначаються корисністю для дорослих, але якщо дитина не буде у цьому віковому періоді залучатись до праці дорослих, то у подальшому в неї не буде сформовано здатності самостійно працювати на користь суспільства.

Розвиток трудової діяльності дошкільника тісно пов’язаний з переходом гри від предметної до сюжетно-рольової. Вихідним для становлення цих форм активності дитини є сформоване на попередніх вікових етапах її прагнення брати активну участь у житті дорослих, можливість реалізації якого значно зростає із розвитком самостійності дитини. Основне значення сюжетно-рольової гри полягає у проникненні дитини у світ міжособистісних взаємин, у засвоєнні нею способів соціальних взаємодій, що є необхідними умовами виконання головних соціальних ролей дорослих. Завдяки сюжетно-рольовій грі та праці між дитиною та дорослим світом встановлюється характерний для дошкільного віку зв’язок. Але, якщо у праці дитина орієнтується на отримання конкретного результату при мінімумі уявних елементів, то у грі для дитини головне – сам процес її виконання при максимумі уявних елементів. Тому у праці зв’язок з дорослим світом носить більш реальний та конкретний характер, яскравіше виявляючи для дитини її вікові обмеження: не може вести машину насправді, робити уколи хворим тощо.

Часто трудова діяльність дошкільника тісно вплітається у контекст ігрової. Це найбільш характерно для молодших дошкільників. Розпочинаючи виконувати трудову діяльність, дитина може у процесі її виконання підміняти трудову мету ігровою, особливо, коли трудове завдання виявилось занадто складним, незрозумілим, позбавленим чіткого смислу. Щоб трудова мета не трансформувалась в ігрову, дорослий повинен вчасно прийти на допомогу, стимулювати, заохочувати, пояснювати. Як зазначають дослідники праці дошкільників Я.Л.Коломінський та Л.В.Фінькевич, шестирічні діти вже усвідомлюють відмінності гри і праці. Гра розглядається дітьми як діяльність для задоволення, а праця як корисна і важлива робота.

Зв’язок гри і праці, який характерний протягом всього дошкільного періоду, сприяє розвиткові обох видів дитячої діяльності. Так, створені дитиною продукти праці, включаються в її гру, використовуються в якості іграшок, замінників тощо. Гра на сюжети професійної діяльності «у лікаря, школу, пошту, магазин» сприяє розширенню уявлень про працю дорослих, про їх стосунки у ході трудової діяльності, готує дошкільників до подальшого вибору професії. Праця, виконувана дошкільником із задоволенням і захопленням, пов’язана із уявною ситуацією і переростає в гру.
<< | >>
Источник: Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія. 2012

Еще по теме Взаємозв’язок трудової діяльності та гри дошкільника:

 1. Розвиток компонентів структури трудової діяльності дошкільника
 2. Значення трудової діяльності дошкільника та розвиток її структури
 3. Рівні розвитку сюжетно-рольової гри у дошкільника
 4. Елементи трудової діяльності в ранньому дитинстві
 5. Природа сюжетно-рольової гри дошкільника
 6. Особливості сюжетно-рольової гри дошкільника
 7. Роль та ігрові дії дошкільника як центральний компонент сюжетно-рольової гри
 8. Розвиток образотворчої діяльності дошкільника
 9. Особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками та їх роль у його психічному розвитку
 10. Зв’язок малювання із грою та мовленням дитини
 11. Розвиток гри у дитини до 3-х років
 12. Зв’язок з іншими дисциплінами
 13. Прийоми активізації сюжетно-рольової гри
 14. Організація сюжетно-рольової гри. Іграшки
 15. ЗВ'ЯЗОК ГРУПИ КРОВІ ЛЮДИНИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ її РАЦІОНУ
 16. Формування передумов рольової гри
 17. Оволодіння дошкільником новими видами і формами праці